SERIE SEVILLA - STN | GRUPOS COMPACTOS

Modelo:

SERIE SEVILLA – STN | GRUPO COMPACTO

Descripción: 

Grupos de filtración compuestos por: Filtro serie SEVILLA, válvula selectora, TOP 6 vias, manómetro, bomba serie NINFA o ONDINA, bancada de componentes polímeros y kit de unión KTN o KTO.

Velocidad de filtración: 50 m3/ h/ m2.

Descarga de documentación