SERIE GRANADA - GTO | GRUPOS COMPACTOS

Modelo:

SERIE GRANADA – GTO | GRUPOS COMPACTOS

Descripción: 

Grupos de filtración compuestos por: Filtro serie GRANADA, válvula selectora TOP 6 vias, manómetro, bomba serie NINFA o ONDINA, bancada de componentes polímeros y kit de unión KTN o KTO.

Velocidad de filtración: 50 m 3/ h / m 2 .

Descarga de documentación