CONECTOR DATOS PC | ACCESORIOS ILUMINACIÓN

Modelo:

CONECTOR DATOS PC | ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN

Descripción: 

Conector XRL 3m. Conector especial para transmisión de datos a PC.

Descarga de documentación