CABLE DE DATOS | ACCESORIOS ILUMINACIÓN

Modelo:

CABLE DE DATOS | ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN

Descripción: 

Cable de 5 hilos para alimentación y transmisión de datos. Se suministra por metros.

Descarga de documentación